Presse: Daka i nyt samarbejde med Teknologisk Institut

Daka har indgået en samarbejdsaftale med Teknologisk Institut om optimering af fabrikkens rensningsanlæg og et forskningsprojekt vedr. brug af en såkaldt ’elektronisk næse’.

Daka har i et stykke tid arbejdet på at videreudvikle rensningsanlægget i forhold til de skærpede miljøkrav, og har derfor indledt samarbejde med Teknologisk Institut for at undersøge mulighederne i flere nye og miljøvenlige teknologier.

Projektet skal blandt andet se på teknologi, der kan begrænse mængden af spildevand fra processen, så der bliver udledt mindre spildevand til renseanlægget. Desuden vil man se på en løsning, hvor procesvand og regnvand fra området holdes adskilt, så regnvandet ved en mindre mekanisk rensning kan genbruges i fabrikkens biofilter og dermed reducere vandbelastningen i rensningsanlægget. Biofiltrene er en lugtreducerende foranstaltning, som konstant skal holdes fugtige og derfor bruger en del vand.

I samarbejdsprojektet med Teknologisk Institut undersøges der også nye metoder, som effektivt kan fjerne kvælstof fra spildevandet, før det når rensningsanlægget og dermed mindske belastningen af anlægget. Desuden ser man på indkøb af en TOC måler, der hele tiden overvåger mængden af organisk kulstof. Måleren sikrer dermed, at Daka kan reagere hurtigt, hvis mængden af kulstof stiger i spildevandet.

Alle initiativer samles i en handlingsplan, der diskuteres med Miljøstyrelsen i september, før de nye tiltag sættes i værk.

Forundersøgelser for elektronisk næse
Dialogforummet for Daka i Randers og flere andre opfordrede i foråret Daka til at undersøge mulighederne for at anvende en elektronisk næse til at spore og bestemme lugt. Elektroniske næser er ikke noget nyt, og Daka har tidligere medvirket i forsøg, men indtil videre uden at finde en effektiv løsning. Nu gør Daka endnu et forsøg og har derfor indledt et forskningsprojekt med Teknologisk Institut for at se på mulighederne.

”Lugt er en kompliceret størrelse og består af mange stoffer. Det gælder også lugten fra vores fabrik. Den menneskelige lugtesans er utroligt fintfølende og kan registrere meget sammensatte lugte. Det kan elektroniske næser indtil videre ikke. Derfor har vi indledt et forskningsprojekt med Teknologisk Institut, der skal se på, om vi kan finde frem til konkrete lugtstoffer, der har særlig stor betydning for den lugt, der opleves fra fabrikken. I så fald vil den elektroniske næse muligvis kunne hjælpe os i arbejdet med at opdage potentielle lugtgener hurtigere, og dermed nedbringe disse mere målrettet”, siger kommunikationsdirektør Per Dunkelskov Thomsen fra Daka.

Som et led i projektet udtager Daka i en periode ugentlige luftprøver fra skorstenen. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, hvor eksperter arbejder på at isolere eventuelle lugtstoffer, der giver særlige gener.

”Vi håber selvfølgelig, at vi kan være med til at bibringe ny og anvendelig viden om lugt, der kan anvendes til udvikling af nye løsninger til lugtreduktion. Men forsøgene er i sin vorden, og vi må belave os på at have tålmodighed, før vi for alvor kan få gavn af elektroniske næser i overvågning og forebyggelse af lugtgener”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Den foreløbige rapport fra Teknologisk Institut forventes af være klar i efteråret.

I juni måned annoncerede Daka, at der i påsken 2021 vil blive installeret et nyt og bedre luftforbrændingsanlæg til 15 mio. kr., og de ovenstående tiltag indgår sammen med dette initiativ i rækken af tiltag til forbedringer på fabrikken.

Om Daka SecAnim
Daka SecAnim spiller en kritisk rolle i dansk landbrug, hvor der hver eneste dag året rundt er behov for at komme af med døde dyr og biprodukter fra slagterier på en sikker og hygiejnisk måde. Fabrikken har siden opførelsen i 1938 forfinet sine processer, så restprodukterne giver mest mulig værdi i form af klimavenlig biodiesel og gødningsprodukter. Fabrikken arbejder løbende på at nedbringe den lugt, der uundgåeligt opstår, når organisk materiale behandles.