Dialogforum

Daka’s lokale dialogforum bestående af medarbejdere fra Daka, borgere og politikere med interesse i aktiviteterne på fabrikken i Randers, har til formålet at skabe platform for en konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem Daka og nærområdet omkring fabrikken. Dialogforummet fungerer som forum for indsigt fra Daka til borgerne og fra borgerne til Daka. Målet er at skabe forståelse for de udfordringer driften til tider kan give i nærmiljøet, og skabe reelle forbedringer.

Dialogforummet hjælper Daka med at støtte op om byerne og området bedst muligt.

Referater

  • Møde afholdt den 25. juni 2020 – Klik her
  • Møde afholdt den 3. september 2020 – Klik her
  • Møde afholdt den 29. april 2021 – Klik her
  • Møde afholdt den 23. september 2021 – Klik her
  • Møde afholdt den 28. september 2022 – Klik her
  • Møde afholdt den 25. maj 2023 – Klik her