Presse: Daka har skrevet kontrakt på nyt luftrensningsanlæg

Daka SecAnim ved Randers har nu skrevet kontrakt med firmaet Reecon om levering af et nyt luftrensningsanlæg, der vil blive installeret i påsken 2021.

Det nye luftrensningsanlæg til cirka 15 millioner kroner har tidligere været omtalt i medierne, og nu har Daka skrevet kontrakt med det danske firma Reecon, der er specialister i luftrensning, om levering af det nye anlæg. Anlægget forventes at kunne reducere lugtudledningen væsentligt i forhold til i dag. Det nuværende anlæg fungerer, og overholder under normale omstændigheder alle miljøkrav. Men på grund af den unormalt hårde belastning af anlæggets kapacitet i begyndelsen af året, som gav lugtgener for lokalbefolkningen, har Daka valgt at udskifte anlægget hurtigst muligt.

”Vi er glade for, at vi har skrevet kontrakt med Reecon, der ligger i Vejle og samtidig er internationalt anerkendte for deres avancerede luftrensningsløsninger. Reecon har lovet os et anlæg, der er skræddersyet til vores behov, og som renser luften i flere trin, før den sendes ud gennem skorstenen”, siger kommunikationsdirektør Per Dunkelskov Thomsen fra Daka.

Det nyindkøbte anlæg er et såkaldt regenerativt termisk forbrændingsanlæg, der primært anvendes til rensning af luft med organiske lugtstoffer. De uønskede lugtmolekyler, som generer den menneskelige næse, forbrændes ved 800-1000°C. På Dakas nye anlæg renses luften ekstra grundigt, da den går igennem to forbrændingstrin i processen og dermed renses mere effektivt.

Det nye luftrensningsanlæg er miljørigtigt med en intern genvinding af varme på over 95%, så forbrændingsprocessen kan køre med minimal tilsætning af yderligere energi.

”Vi har i indkøbet af det ny anlæg, udover fokus på høj lugtreduktion, også lagt vægt på at få et klimavenligt anlæg, idet vi konstant arbejder på at nedbringe energiforbruget og dermed CO2 udslippet fra vores fabrikker”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Om Daka SecAnim

Daka SecAnim spiller en kritisk rolle i dansk landbrug, hvor der hver eneste dag året rundt er behov for at komme af med døde dyr og biprodukter fra slagterier på en sikker og hygiejnisk måde. Fabrikken har siden opførelsen i 1938 forfinet sine processer, så restprodukterne giver mest mulig værdi i form af klimavenlig biodiesel og gødningsprodukter. Fabrikken arbejder løbende på at nedbringe den lugt, der uundgåeligt opstår, når organisk materiale behandles.