Status: Fordærvelesesgebyr på rådne råvarer

Vi arbejder med hele forsyningskæden for at minimere lugtgener. En af tiltagene er at vi siden årsskiftet forhøjede gebyret for at få afhentet et dødt dyr, som er gået i forrådnelse. Det har vi her i de varme sommermåneder sat ekstra fokus på overfor vores kunder i landbruget.
I juni og juli måned har vi via nyhedsmails, push-beskeder, artikler og annoncer i de store landbrugsaviser oplyst landmændene omkring vores udfordringer med håndtering af rådne dyr. I kampagnen oplyser vi vores kunder om tiltag, der kan gøre at vi i fællesskab kan få hentet råvarerne ind friskere end det er tilfælde i dag.

Du kan læse en af artiklerne her: Daka Denmark: Gebyr vi alle gerne vil undgå KLIK HER

Annoncen som kører henover sommeren