Status: Weekenden uge 30

På grund af det varme vejr i weekenden lukkede vi lørdag produktionen ned tidligt, kl. 15 fremfor normalt kl. 19. Alle de råvarer vi ikke nåede at forarbejde, blev opbevaret i siloer, hvor de lugter mindre end ved forarbejdning.

Generelt er der ikke meldt fejl på porte eller døre, så den øgede lugt skyldes det varme vejrs indvirkning på de råvarer vi afhenter. Det varme vejr har igennem den seneste uge betydet øgede mængder, som vi har måttet afhente, men produktionen har ellers kørt planmæssigt.

Der er endnu igen lugtrapport klar for perioden.

Venlig hilsen
Søren Mohr Jensen – Presseansvarlig i Daka