Status: Ozon-generatoren er nu i fuld drift

Vi er færdige med testperioden, og den tidligere annoncerede ozon-generator er i fuld drift. Ozon-generatoren mindsker, ved hjælp af ozon, lugt ved at nedbryde den til mindre lugtende stoffer.

Før installeringen af ozon-generatoren, blev den mest belastede lugt forbrændt i en lugtforbrændingsenhed inden den blev udledt igennem skorstenen. For yderligere at mindske lugten, har vi så nu installeret ozon-generatoren. Rent teknisk så leveres ozonen kontinuerligt til bunden af skorstensrøret, hvor det opblandes med den afbrændte luft fra lugtforbrændingsenheden. Herefter oxiderer den eventuelt tilbageværende lugt til andre mindre lugtende stoffer.

Ozon generatoren fjerner ikke al lugt, men forventes at have et positivt bidrag til mindskelse af lugten