Presse: Daka investerer i ismaskine for at mindske lugtudledning

Efter forsøg med at køle råvarerne med is for at mindske lugtudledning installerer Daka nu egen ismaskine på fabrikken ved Randers. Ismaskinen er købt og forberedelserne til installationen er i fuld gang, så maskinen forventes oppe at køre i løbet af de første uger i maj.

”Vi arbejder på højtryk med at få ismaskinen installeret, så vi kan køle råvarerne ned i de varme måneder, og når vi er nødt til at lade råvarer ligge over på grund af weekender, helligdage eller lignende. Ismaskinen er et element i vores investeringsprogram for at mindske lugtudledningen, som vi hele tiden arbejder med”, siger fabrikschef Martin Botolf Sejer.

Indkøb og installation af ismaskinen løber op i godt en million kroner. Maskinen kan producere 10 ton is om dagen, som køler råvarerne ned til 5-8 grader og dermed forhaler forrådnelsesprocessen.

”Vi indkøbte is til køling af råvarerne i minksæsonen 2020. Resultaterne af nedkølingen var så positive, at vi besluttede at gøre nedkølingen med is til en blivende løsning på alle typer råvarer, når der er behov”, siger fabrikschefen.

Nyt luftrensningsanlæg under indkøring

Ismaskinen er den seneste indsats i investeringsprogrammet for at mindske lugtudledning, som det nye luftrensningsanlæg på fabrikken også er en del af. Som det tidligere er meldt ud blev det nye luftrensningsanlæg som planlagt opsat i påskedagene og er nu under indkøring. Den første lugttest på det nye anlæg blev foretaget den 14. april.

”Vi er naturligvis spændte på resultaterne af den store investering i bedre luftrensning. Vi forventer en forbedring, når det nye anlæg er i fuld drift, men som vi har meldt ud flere gange tidligere, vil det nye anlæg trods ekstra forbrænding og bedre effektivitet desværre aldrig kunne fjerne al lugt”, siger Per Dunkelskov Thomsen – Kommunikationsdirektør i Daka.

I hele indkøringsfasen fungerer den gamle lugtforbrænding som back-up, da der vil være behov for at skifte mellem systemerne, når teknikerne har behov for at skrue på det nye for at optimere processerne. Indkøringsperioden forventes at vare et par måneder.