Presse: Daka kom godt igennem minksæsonen 2020

Lige før jul, den 20. december, blev minkhallen tømt for de sidste dyr, og der blev sat punktum for et år, hvor mink som aldrig før blev genstand for national interesse.
Trods de mange avisforsider og generelle debat om håndtering af mink-krisen, forløb sæsonen planmæssigt på Dakas fabrik.

”Bortset fra de ekstra sikkerhedsforanstaltninger, blev det faktisk en stille og rolig sæson for os, og vi kom i mål et par uger før forventet. Vi fik en del mink med pels i år, hvilket har givet udfordringer med kapaciteten, da pelsen opfører sig anderledes i produktionsudstyret og fylder meget mere end mink uden pels. I år er minkene desuden blevet kølet med is for at holde temperaturen omkring 5°C for at optimere kvaliteten og minimere lugtgener”, siger fabrikschef Martin Botolf Sejer.

Stor holdindsats
Med den store opmærksomhed på mink og håndtering af både smittede mink og mink fra randzoner har sæsonen på Daka været anderledes i år. Det har krævet en holdindsats blandt medarbejderne for at løse de mange ekstraopgaver, der skulle udføres for at sikre hygiejnen.

”Det har fyldt hos medarbejderne, at de har skullet håndtere en smitsom sygdom, og det ansvar der følger med. Medarbejderne har været meget bevidste om, at de har løst en helt særlig opgave, og har sat sikkerheden før alt andet”, siger fabrikschefen og nævner, at der også blev indkaldt ekstern assistance til at hjælpe med at rengøre og desinficere containerne.

En væsentlig rolle i en stor indsats
Daka spillede også en væsentlig rolle i at transportere aflivede mink væk fra minkbesætningerne inden for en ekstremt kort periode.

”Vi vurderer, at omkring to tredjedele af alle mink, inkl. afpelsede mink fra raske besætninger blev transporteret til fabrikken i Assentoft og forarbejdet og udnyttet til biodiesel, biobrændsel og gødning. Det har samtidig bidraget til at reducere det antal mink, som måtte nedgraves”, siger Per Dunkelskov Thomsen – Kommunikationsdirektør i Daka.

En fremtid uden mink
Det blev en fredelig juleferie for medarbejderne på Daka i år, og nu skal man til at indstille sig på en fremtid uden mink.

”Det kommende efterår bliver anderledes, end vi har været vant til, og vi kommer til at køre færre weekender fra uge 45-52 i 2021.  Den nye situation betyder også, at vi skal overveje, hvad der skal ske med minkhallen, der blev opført i 2019. Nu hallen står der, håber vi selvfølgelig, at den kan bruges til et eller andet fornuftigt formål, som ikke bidrager med øgede lugtrisici”, slutter Per.

Han understreger, at overvejelserne om hallens fremtid først lige er gået i gang, og at en eventuel fremtidig anvendelse af hallen vil blive afklaret i tæt dialog med Miljøstyrelsen.

Læs den opfølgende artikel i Randers Amtsavis HER