Presse: Daka på maksimal kapacitet – en situation uden fortilfælde

I forbindelse med den store fokus på håndteringen af mink i Danmark i de seneste dage, vil vi gerne dele nedenstående pressemeddelelse, som vi har sendt ud i dag. Her giver vi en status på Dakas situation i denne sammenhæng.

PRESSEMEDDELELSEN:

Daka når snart sin maksimale kapacitet på fabrikken i Randers. Men det handler ikke kun om produktionskapacitet. Det handler også om at have nok materiel til at køre med alle de mink, der nu skal aflives. Det materiel bliver der nu mangel på.

”Under normale omstændigheder ville pelsningssæsonen for mink starte nu. I pelsningssæsonen udnyttes hele vores kapacitet i 3-4 intense uger. Men når hele minkbestanden skal aflives på én gang, kan vi ikke følge med”, siger Per Dunkelskov Thomsen, kommunikationsdirektør i Daka. ”Og når det ovenikøbet skal ske meget hurtigere end aflivningen i en normal pelsningssæson skaber dette en helt særlig og udfordrende situation.”

Situationen kompliceres af, at de tyske konkurrenter til Daka, og aftagere af minkkroppe, ikke vil aftage minkkroppe pga. Corona-udbruddet i Danmark. At grænserne således er lukket for de minkavlere, som har benyttet sig af tyske aftagere, skaber en meget stor udfordring, som kommer til at ramme alle involverede parter.

En anderledes opgave

Samtidig med at håndteringen af Corona-mink kræver en lang række sikkerhedsforanstaltninger, har det også vist sig, at pelsen på minkene giver udfordringer. Det er sværere at håndtere for Dakas anlæg og er derfor med til at nedsætte hastigheden i processerne.

”Vi arbejder så hurtigt, vi kan på fabrikken, og samtidig har vi alt tilgængeligt materiel ude på farmene, hvor det afhentes af vores vognmænd. Vi er klar til at tage størstedelen af minkene og gør alt, hvad vi kan for at tage så mange som muligt”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Håndteringen og samarbejdet med minkavlerne bliver nu af en helt anden karakter, end vi er vant til. Al koordinering fra nu af foretages gennem Den nationale operative stab hos Rigspolitiet.

Der gøres alt hvad der er muligt

Daka har igennem flere uger haft et godt samarbejde med Fødevarestyrelsen. I går blev opgaven, der samarbejdes om, meget vanskeligere. Den tætte dialog fortsætter, men de flaskehalse der vil opstå nu, vil gøre de kommende dage og uger vanskelige. Ikke mindst ude hos minkavlerne, hvor det vil blive meget svært at følge op på den hurtige aflivning, der nu er sat i værk.

”Vi skal nok komme igennem dette, men det bliver ikke på den normale rolige måde og med de serviceniveauer, vi normalt kan leve op til”, afslutter Per Dunkelskov Thomsen.

Hvad sker der med minkene

Når Daka modtager mink på fabrikken i Randers, sker det under strenge sikkerhedskrav. Lastbiler og materiel vaskes og desinficeres af flere omgange, og medarbejderne går i beskyttelsesdragter. Når minkene er kommet ind i processen, tryksteriliseres de ved 133 grader under tryk i 20 minutter, så man sikrer, at alle potentielle sygdomme er slået ned. Når minken er forarbejdet, har vi kødbenmel og fedt tilbage. Kødbenmelet genanvendes som biobrændsel i energiproduktion i industrien, mens fedtet bliver forarbejdet på Daka ecoMotion til 2. generations bæredygtig biodiesel. Biodieselen anvendes i vejtransporten.