Status: Test af sikkerhedsventiler i morgen

I morgen den 23. september vil vi over middag i forbindelse med et sikkerhedstjek i vores kedelcentral afblæse nogle sikkerhedsventiler. Afblæsningen kan pågå i op til en halv time og vil sende en stor dampsky oven ud af vores kedelcentral. Afblæsningen vil medføre en del støj.