Presse: Spørgsmål til ministeren

Randers Amtsavis har i dag bragt en artikel foranlediget af, at Michael Aastrup Jensen har stillet to spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin angående Daka SecAnim. Vi er glade for, at vi i denne anledning har haft mulighed for at redegøre for de indsatser, vi arbejder på i forbindelse med håndtering af lugt.

Aastrup Jensen understreger i artiklen, at han ikke ønsker at lukke fabrikken, som udfører en kritisk opgave i det danske landbrugs- og fødevaresektor. Til gengæld er hans ærinde at sikre, at vi gør mest muligt for at reducere lugtgenerne. Vi er glade for Aastrup Jensens tilkendegivelse omkring vores eksistensberettigelse, og vi vil gerne forsikre både ham og alle andre naboer om, at vi tager lugtproblematikken meget alvorligt og investerer millioner i hele tiden at håndtere udfordringerne med lugt endnu bedre til gavn for lokalmiljøet.

I hovedtræk spørger Aastrup Jensen ministeren om følgende:

  • Hvorfor DAKA i Assentoft ved Randers fortsat foretager afbrænding, på trods af at virksomhedens ozon-anlæg er ude af drift, og Miljøstyrelsen er vidende herom?
  • Hvilke initiativer Miljøstyrelsen kan tage, og hvilke redskaber styrelsen har, i forhold til at sikre naboerne mod urimelige lugtgener fra DAKA

Vores svar i artiklen er:

Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at Daka i Randers ikke foretager afbrænding. Det eneste vi brænder af er luft fra fabrikken for at nedbringe lugtgenerne.  Vi neddeler og afdamper råvarerne, der bliver til kød- og benmel og fedt, der sælges som grøn energi og gødning til økologi. I den forbindelse bidrager produkterne fra fabrikken og recirkuleringen af råvarerne til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark.

Vi erkender, at vi har haft nogle lugtudfordringer, specielt i januar måned, da vi havde et nedbrud på vores ozon-generator, hvilket vi tidligere har skrevet om her på siden. Ligeledes har der været lugt i påsken, hvilket formentlig skyldes, at produktionen har stået stille, da vores miljøtilladelse ikke tillader produktion i påsken. Leveringen af råvarer, kan desværre ikke på samme måde som fabrikken sættes på pause, da fabrikken i Randers udfører en nødvendig opgave for landbrugs- og fødevaresektoren. Vi opbevarer råvarerne forsvarligt, men det varme vejr i påsken har bidraget til, at råvarerne hurtigere kom til at lugte, end man kunne ønske sig.

Herudover er vi blevet kritiseret for ikke at informere nok omkring, hvad der foregår på fabrikken. Derfor lancerede vi den 23. maj sidste år hjemmesiden dakairanders.dk, hvor vi blandt andet opdaterer omkring nedbrud, når der er produktion i weekenden og vores lugtrapporter. Det er indtil videre blevet til 33 indlæg og man kan tilmelde sig notifikation på hjemmesiden, så man altid er orienteret her.

Arbejdet med reduktion af lugt er for os en opgave af højeste prioritet, og derfor investerer vi løbende millionbeløb i hele tiden at optimere og forbedre processerne. Vi samarbejder desuden med uafhængige laboratorier, der gennemfører 12 målinger om året for at tjekke lugtniveauet. Miljøstyrelsen kommer på uanmeldte besøg, når de finder det nødvendigt, og så laver vi selv overvågning via kemiske lugtmålinger ugentligt.

Vi har igennem de sidste to år overskredet grænseværdien for lugt tre gange, som det fremgår herunder. Hver gange har vi igangsat omfattende initiativer til forbedringer.

Desværre bliver vi aldrig lugtfri og samtidig er vejrliget en uforudsigelig faktor, som hele tiden ændrer forudsætningerne for hvordan og hvor meget det lugter. Hurtig håndtering af råvaren er både i vores og borgernes interesse, og det, kombineret med den nyeste tilgængelige teknologi, er konstant i fokus. Vi vil fortsat investere i det bedste udstyr som er tilgængelig i markedet, som kan bidrage til reduktionen af lugt. Samt afsøge alle de muligheder, vi har for at optimere processerne. Men helt lugtfri, det bliver vi desværre aldrig.