Status: Tiltag til at forebygge lugtgener

Som vi har informeret løbende om på vores hjemmeside, har vi i begyndelsen af året desværre haft nogle ekstraordinære udfordringer med lugtgener. Vi har i en periode arbejdet med at klarlægge årsagerne hertil, og har nu identificeret en række tiltag, der vil afhjælpe og forebygge gentagelse heraf.

Udfordringerne har især været forårsaget af en defekt ozon-generator og en usædvanlig varm vinter, som tilsammen fik lugt fra forskellige kilder til at være til gene for omgivelser og naboer. Heriblandt indkøring af den nye råvarehal, hvor vi i det første år har erfaret, at en række ting kan forbedres inden næste minksæson.

I sidste uge blev en ny ozon-generator installeret og i løbet af ugen vil den køre på fuld kapacitet. Det betyder, at vi fra nu af kører med to helt nye ozon-anlæg, der renser luften en ekstra gang.
I forlængelse heraf er vi også i fuld gang med at lave nogle tekniske ændringer på hallen, for at forbedre afsugningen af luften til behandling i biofilter og ozon-generator. Generelt vil der også komme en øget overvågning af åbning og lukning af porte for at undgå problemer med lugtudslip herfra.

I påskedagene, hvor fabrikken ligger stille, vil vi gennemføre ekstraordinære reparationer og vedligehold på lugtforbrændingsanlægget, så vi sikrer, at det kører optimalt gennem sommeren.

En del af råvaren kom til at ligge i den nye råvarehal for længe denne vinter. Næste år ændrer vi processen, så vi sikrer, at større mængder kører hurtigere igennem ved at anvende begge linjer på procesanlægget, fra starten af sæsonen. Det kommer desværre til at betyde en nedgradering af slutproduktet, så vi laver mindre gødning og mere må gå til destruktion.

Til slut kan vi oplyse, at vi holder lukket på forårets helligdage og de dage, hvor der er konfirmation.