Vi har fået foretaget en støjberegning på baggrund af, at vi har fået støjdæmpet lugtforbrændingsanlægget. Målingen blev foretage den 29. september, og vi har afventet resultaterne. Resultatet viste at støjniveauet er under støjgrænserne.