Ekstra støj fredag og lørdag

I forbindelse med, at der skal foretages ændringer på rørføringen af gasledningen til Daka, skal der fredag og lørdag fjernes et betonfundament. Derfor vil der fredag og lørdag være støj fra nedbrydningen af fundamentet. Det efterfølgende gravearbejde er planlagt søndag til tirsdag, men vi forventer ikke dette vil medføre ekstra støj.