Midlertidig opbevaring af råvarer

Vi har i forbindelse med en større reparation af fabrikken behov for at anvende råvarehallen til midlertidig opbevaring. Miljøstyrelsen er orienteret omkring opbevaringen af råvarer i hallen og har taget dette til efterretning. Det vil gøre sig gældende frem til slutningen af uge 17.

Ventilationen i hallen vil være tændt, imens hallen anvendes til opbevaring. Derfor forventes der ingen væsentlig miljømæssig effekt af opbevaringen.