Ændring i vilkår for støjgrænser fra 1. maj 2023

Daka er underlagt en række grænseværdier for støjniveau fra aktiviteterne på fabrikken, gældende for specifikke områder omkring fabrikken. Fra den 1. maj 2023 vil områderne, hvor støjgrænserne skal overholdes, blive udvidet. Det betyder, at vi er i gang med en række støjdæmpende indsatser, så vi sikrer at de nye grænseværdier overholdes, når de træder i kraft. I løbet af påsken, hvor produktionen ikke kører, er det planlagt at bygge de nødvendige lyddæmpende foranstaltninger.