Drænvand i regnvandsledning

I går observerede vi drænvand fra en råvarehal i en regnvandsledning, og da vi i øjeblikket er ved at ombygge regnvandsbassinet og regnvand i denne periode er ledt direkte til fjorden, så endte drænvand med også at blive udledt.  Der var tale om i størrelsesordenen 5 – 8 m3.  Regnvandsledningen er nu tilkoblet rensningsanlægget igen, således at uheldet ikke kan gentages.

Ydermere blev der i udløbet observeret biofilm fra belægninger i udløbsrøret på trods af, at det kun er en måned siden, røret blev rengjort. Der er bestilt ekstra rengøring af udløbsrøret.