Status: Weekenden uge 18 – Vi anvender det gamle luftforbrændingsanlæg 7. til 9. maj

Den nye luftforbrændingsenhed som har været i drift de sidste 3 uger, uden problemer, vil fredag eftermiddag den 7. maj blive taget ud af drift, da der skal monteres ny transformerstation. Ændringen har været planlagt fra starten, som en del af etableringen af anlægget.

Når enheden tages ud af drift, tændes der for den gamle lugtforbrænding igen. Den nye enhed forventes at være i drift igen søndag 9. maj.

Selve driften på fabrikken lukkes ned lørdag kl. 15 og starter op igen søndag umiddelbart efter, at det nye luftforbrændingsanlæg igen er klar til brug.