Status: Indkøring af nyt luftforbrændingsanlæg

Til orientering blev det nye luftforbrændingsanlæg opsat helt efter planen hen over påsken. Herefter vil der være en indkøringsfase. Den første lugttest på det nye anlæg vil blive foretaget den 14. april.

I hele indkøringsfasen, vil det gamle luftforbrændingsanlæg fungere som backup, da der vil være behov for at skifte mellem systemerne i perioder. I weekenden var der behov for at køre på det gamle anlæg samtidigt med, at der skulle oparbejdes ekstraordinært mange råvarer på grund af påskedagene, hvor fabrikken var lukket ned.

Vi forventer forbedret luftrensning, når det nye anlæg er i fuld drift, men som meldt ud flere gange tidligere, vil det nye luftforbrændingsanlæg, trods bedre effektivitet, dog aldrig kunne fjerne alt lugt.

Seneste kontrol-måling på luftforbrændingsanlægget (det gamle) blev foretaget i marts måned og gav et resultat på 33% af kontrolgrænsen.