Status: Grønt sporingsstof

Til orientering har vi i weekenden i forbindelse med arbejde på fabrikken anvendt grønt sporingsstof (Hydrocol 801). Formålet med sporingsstoffet er at finde eventuelle lækager i kloakeringen. Stoffet der også bruges i lækagesøgning i fjernvarme-systemer, farver kraftigt, og er synligt i spildevandet. Derfor er rensningsanlægget af grønlig karakter i en kort periode. Sporingsstoffet er bionedbrydeligt.