Status: Luftforbrændingsanlæg repareret og travlhed på grund af fugleinfluenza

Isoleringen på luftforbrændingsanlægget er nu repareret, og temperaturen er igen skruet op. Ozon-generatoren kører stadig ikke optimalt, men det er vigtigt at pointere, at det er den “lille” ozon-generator og ikke den store, som er placeret i forbindelse med biofiltret.

Fugleinfluenza
Samtidig vil vi gerne orientere om, at vi i denne uge modtager store mængder fjerkræ, som er slået ned pga. fugleinfluenza. Dette kan få indvirkning på driften i weekenden, men det melder vi mere ud omkring, senere på ugen.