Status: Kort strømafbrydelse

Vi havde i dag, før middag, en kort strømafbrydelse. I de minutter strømafbrydelsen varede blev luften ledt igennem biofiltret, indtil luftforbrændingen var oppe at køre igen.