Status: Miljø-rundering hver uge

Hver uge foretager vi en miljø-rundering på fabrikken. Her tjekkes blandt andet kloaker, porte og ventilationssystemer, samtidig med at der kigges efter støjkilder. Ventilationsanlægget som primært er placeret på fabrikkens tage inspiceres også for korrekt drift, utætheder og for støj. Alle afvigelser registreres i Dakas kvalitetssystem. Det giver os mulighed for at følge systematisk op på eventuelle afvigelser.

Et eksempel på en afvigelse kunne være en observation af begyndende støj fra leje på en ventilator. Når dette konstateres sættes der hurtigst muligt en reparation i gang, før der opstår unødig støj eller den holder op med at fungere. Herunder ses medarbejder fra miljøteamet på den ugentlige miljø-rundering på tagene.