Weekenden uge 24 + Indskærpelse for spildevand

I den kommende weekenden lukker produktionen lørdag kl 15.00 og åbner igen mandag kl 07.00.

Miljøstyrelsen har foretaget en indskærpelse vedrørende spildevandsudledningen i forbindelse med en gennemgang af afløbskontrollen på fabrikken, hvor de har konstateret, at gennemsnitsværdien for suspenderet stof i det udledte spildevand i april 2022 har overskredet udlederkravet. Vi er ved at implementere procedurer for driften af anlægget, der sikrer at kravet kan overholdes fremadrettet.