Status: Midlertidig tilladelse til opbevaring af råvarer

Vi har i forbindelse med de nødvendige udbedringer i produktionen, forårsaget af branden, fået en midlertidig tilladelse af Miljøstyrelsen til at opbevare råvarer i den hal, som tidligere blev brugt til mink.

Ventileringen i hallen vil være tændt, så luften renses, imens hallen anvendes til opbevaring. Derfor forventes der ikke ændring i lugtbilledet, imens dette pågår.