Status: Udledning af renset spildevand

Vi er blevet gjort bekendt med, at en borger har anklaget Daka for ulovlige udledninger til Randers Fjord. Forhistorien er, at vi for cirka halvandet år siden i forbindelse med en ny miljøtilladelse fik skærpet udledningskravene for spildevand, så flere grænseværdier blev op til fem gange lavere end tidligere.

Vi overholder aktuelt de nye krav, men på forespørgsel hos Miljøstyrelsen fik borgeren oplyst, at Daka har overskredet de nye grænseværdier. Det er korrekt, men der er tale om enkelte undtagelser, og ikke en generel forekomst, som det kommer til at fremstå i borgerens delte kommunikation.

Vi har ansøgt Miljøstyrelsen om at få udledningskravene lempet, så grænseværdierne kan overholdes, hvor driften f.eks. er påvirket af meget varmt vejr. De ansøgte lempelser er stadig pænt under de tidligere grænseværdier.

Vi vil gerne understrege, at vi ikke på nogen måde ønsker at tilsvine fjorden. Vi har et up-to-date rensningsanlæg, og vi er løbende i dialog med Miljøstyrelsen om at sikre anvendelse af den bedst mulige teknologi til rensning af spildevandet.

Dårlig miljørisiko score i Miljøstyrelsens system

I den seneste debat er Daka i Randers’ miljørisiko-score også blevet diskuteret. Det er korrekt, at Daka har en dårlig høj score og vi vil aldrig kunne opnå en helt lav score, idet 2 af faktorerne i beregningen afhænger af virksomhedstype og placering. For de tre resterende faktorer, har vi igangværende forbedringstiltag. Miljøstyrelsen anvender i øvrigt kun scoringssystemet internt til at fastlægge antallet af kontrolbesøg.

Miljøscoringen kan derfor ikke sammenlignes med en smiley-ordning, men vores mål er at forbedre scoren, så meget vi kan og selvfølgelig undgå fremtidige indskærpelser fra Miljøstyrelsen.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi har et mål om hele tiden at forbedre miljøindsatsen. Vi er p.t. i gang med at indføre certificeret miljøledelse på fabrikken, og andre forhold som f.eks. forsvarlig opbevaring af kemikalier er for længst bragt i orden.