Status: Lugtrapport januar 2020

Nyeste lugtmåling bekræfter udfordringer med ozon-generatoren

De seneste lugtmålinger har bekræftet det forøgede antal henvendelser om lugt, som vi har modtaget. Lugtniveau er klart over kontrolgrænsen med en overskridelse på +50 til 71%.

Målingen er foretaget den 15. januar, hvor ozonanlægget var ude af drift. Der var på det tidspunkt foretaget nogle korrigerende handlinger ift. tilrettelæggelse af produktionen med henblik på at reducere lugten. Herudover er der siden foretaget andre handlinger f.eks. en række forsøg med at omlægge produkterne imellem de to fabrikker.

Overskridelsen vil forventeligt føre til en indskærpelse fra Miljømyndighederne, men uanset om det sker vil Daka iværksætte de tiltag, der følger af en indskærpelse, bl.a. en verificering af målingen. Målingen er forbundet med meget stor usikkerhed, og derfor verificerer man altid målingen, når den viser for højt et resultat. En yderligere måling kan også anvendes til at blive klogere på situationen, og dermed skabe grundlag for en hurtig forbedring af situationen.

Som tidligere nævnt er der fuld fokus på at få ozonlægget op at køre hurtigst muligt. Et nyt anlæg er bestilt og der er også betalt ekstra for den hurtigst mulige leverancedato.

Hvis du vil læse mere omkring proceduren i forhold til lugtmåling KLIK HER.