Status: Minkhallen virker efter hensigten og produktionen kører på fuld drift

I uge 45 startede pelsningen af mink i hele Danmark. Det er en kort og meget travl periode (2-3 uger) ved pelserierne, og de har behov for hurtigt, at kunne komme af med de afpelsede minkkroppe. Der er indtil onsdag 27/11 2019 modtaget omkring 16.000 tons mink. Vi kører derfor fuld drift på fabrikken, også i weekenderne, indtil jul.

Vi oplagrer op til 10.000 tons i den nye minkhal, som stod færdig i september. Den nye hal gør, som vi håbede, det muligt at forbedre logistikken omkring indtransport. Samtidig kommer det også til at betyde, at der kan produceres mere gødning fremfor energiprodukter end tidligere. Dermed løftes udnyttelsen af denne andel to trin op om i værdipyramiden i forhold til bæredygtig udnyttelse.

Vi fokuserer på at løfte vores produkter op i værdipyramiden, hvorved der opnås en mere bæredygtig recirkulering af de værdifulde ressourcer

Gødningen der produceres på Daka i Randers er godkendt til økologisk brug, blandt andet under mærket Øgro. Minkkroppen indeholder også fedt. Det anvendes til produktionen af bæredygtig 2. generationsbiodiesel på Daka ecoMotion i Løsning.