Presse: Klar til højsæson med ny hal og nye initiativer

I denne uge starter højsæsonen for mink hos Daka i Randers. Virksomheden forventer håndteringen af minken vil forløbe smidigt og med minimum lugtgener takket været den nye råvarehal til opbevaring af råvarerne.

Den nye hal er blot et af flere initiativer, som Daka har gennemført i år for at nedbringe lugtgener fra fabrikken.

”Vi modtager færre klager over lugtgener i år end sidste år. Det er positivt, men vi modtager stadig klager, så indsatsen fortsætter”, siger fabrikschef Martin Sejer Lind.

Et af initiativerne er en ekstra rensning af lugten med ozon. De første måleresultater efter ozonanlægget er taget i drift viser, at lugten er reduceret med 15 %.

”En måling er et meget spinkelt grundlag at konkludere på, især fordi lugt er så flygtig, subjektiv og varierer med vind og vejr. Men vi håber på, at de følgende målinger også vil bekræfte, at det går den rigtige vej”, siger Martin Sejer Lind.

Miljøtelefon genindføres

Den direkte miljøtelefon blev sidste år erstattet af en mailservice. Det har ikke fungeret optimalt, og naboerne har efterspurgt, at telefonlinjen genindføres.

”Det arbejder vi på”, siger Martin Sejer Lind. ”Den gamle telefon fungerede ikke optimalt, så vi prøvede med en anden løsning. Da den heller ikke er tilfredsstillende, arbejder vi nu på en ny telefonløsning, der både gør det nemt for naboerne at ringe ind og for os at håndtere klagerne”, siger Martin. Han forventer, at den nye løsning er klar til brug inden årsskiftet. Det er ambitionen at den nye løsning vil give mulighed for både at indtale en besked, eller at sende en sms, hvorved Daka kan sikre en korrekt registrering af klagerne. Alle henvendelser vil fremover blive sendt både til kontrolrummet på fabrikken og til miljøvagten, for at sikre øjeblikkelig handling.

Jo friskere råvarer, jo færre lugtgener

Daka har i de sidste fire måneder kørt en kampagne, der skal få landmændene til at bestille afhentning af døde dyr så tidligt som muligt. En friskere råvare giver mindre lugt, og bedre slutprodukter, men kampagnen har i sig selv ikke givet målbare resultater endnu. Derfor arbejdes der med at igangsætte yderligere initiativer med fokus på hurtig afhentning.

Mere dialog og information

Daka åbnede i juni en hjemmeside, der informerer om lugtgener og øvrige forhold omkring fabrikken i Randers for at imødekomme naboernes ønske om bedre information. Hjemmesiden blev til efter ønske fra et dialogforum, der blev etableret i forbindelse med den nye lokalplan for området omkring Daka. Dialogforummet var også medvirkende til, at Daka i Randers i september afholdt åbent hus og indvielse af den nye hal til mink, hvor mere end 300 lokale kiggede forbi.

Dialogforummet holder to til fire møder om året, hvor Daka orienterer om drift og initiativer, mens naboerne kommer med kommentarer og forslag.

Find pressemeddelelsen klik her