Status: Indskærpelse

Miljøstyrelsen har på tilsyn den 20. juni 2019 konstateret, at én port blev holdt åbent i mindst 5 minutter. Derfor er vi blevet indskærpet at lukke porte hurtigst muligt og senest 45 sekunder efter anvendelse. Dette er også den normale procedure, men da porten i dette tilfælde ikke har lukket automatisk, ser vi nu på mulighed for at etablere alarmering af driftspersonalet, så de manuelt kan lukke porten.